thumb_r3_antenner.jpg Söndag 7 september fick Kristineberg åter en repeater QRV på R3/RV54. Detta efter ett decennium av tystnad pga QTH-problem.
Även denna gång är det SM2KOT Micke som är pappa till repeatern. QTH är Hornberget (561 möh). I masten sitter 2 st 2-stack Aerial-Oy för 2m och "baljan" nedanför är antennen för länkningen på 70 cm mot Buberget, Vindeln. Antennerna sitter på ca 15 meters höjd.

thumb_r3_stationsrack.jpgDen rackmonterade Repeaterstationen är ny. I racken sitter kraft och logik, mottagare B och diversitetsval, sändare och mottagare A, GSM fjärrmanöver (lilla svarta lådan). Länkradion sitter inte på plats ännu. Duplexfiltret av fabrikat Wavecom står på racken.

Lite speciellt är att repeatern är utrustad med diversitetsmottagning (rymddiversitet). Därav de två antennerna för 2m. Diversitetskretsarna kan växla mottagare upp till 50 ggr/s för att använda den mottagare med bästa S/N förhållande. Mottagarens känsligheten är 0.2uV för 12dB SINAD och sändaren ger 15W ut efter duplexfiltret.

Stor hjälp fick SM2KOT av SM2RIX och SM2SXI vilka såg till att förse masten med ett lämpligt antennmontage. Nu väntar vi på att SM2KOT kan få länkningen på plats så småningom. Efter det så kommer repeatern att ingå i repeaterkedjan "Blå Länken".

Praktiska prov har visat att R3 tar vid efter väg E12 där R5 försvinner och att kontakten med repeatern nästan når fram till Storuman. Lycksele har därmed täckning igen. Slutligen vill redaktören som representant för FURA tacka SM2KOT för hans insatser som förverkligat denna "nygamla" repeater.

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka