FURA
Föreningen Umeå Radioamatörer

Jubileumsbok
60 År    1946 - 2006

Image

 

Föreningen Umeå Radioamatörer, FURA, som firat sitt 60-årsjubileum, har utkommit med en 144-sidig jubileumsbok med titeln ”Minnena, mötena och medlemmarna under 60 år”. Det är ett ambitiöst arbete som lagts ner av gruppen som arbetat med skriften.

I kronologisk ordning nämns radiohistoria för Västerbotten och klubbens verksamhet i Umeå. 1923 finns den första radiomottagaren i Umeå. 1926 finns en rundradiostation. Efter andra världskrigets slut, 1946 då det åter blir tillåtet att inneha amatörradiostationer, bildas amatöradioklubben FURA i Umeå med 14 medlemmar. Kort tid därefter är man över 100 medlemmar.

I början av 1960-talet märks en nedgång i medlemsantalet – TV-soffan hemma har blivit alltför bekväm. Nedgången i medlemsantal bidrar till att man får problem med ekonomi och lokaler. Men de aktiva fortsätter med experiment, ny band och nya kontakter. I början av 70-talet är 20 av föreningens medlemmar aktiva över repeatern SK2GT.

Amatörerna lurar radioindustrin sägs det i inledningen av jubileumsboken. Där påpekas hur radioindustrin vill ta makten över användningen av tekniken men detta förhindras genom att amatörernas experiment på skilda frekvenser för tekniken vidare och utvecklas på många sätt.

I ett kapitel har enskilda medlemmar skrivit om sin radiohobby. Hur det började, experiment, byggen, shacket, DX-körning, contests, framgångar och motgångar. Det är personliga och intressanta berättelser av SM2CFG Lennart, SM2BJS Bertil, SM2CKR Mats-Ola, SM2EKA Rune, SM2AHY Hans, SM2DCU Olle, SM2MZC Rolf, SM2SXM Lennart, SM2UVJ Kenneth, SM2UVK Eskil och SM2XVV Tomas.
Alla dessa berättelser som samlats här är ett intressant urval och utgör en representativ sammanfattning av vad amatörradio är. Samtidigt är det personligt – här kan du få veta mer om dina amatörradiovänner på banden.

En intressant redogörelse finns här på utrustning – populära stationer från 1950-talet till 2000-talet med kortfattade uppgifter om prestanda på både nytt och begagnat. Intressant är också prisuppgifterna med prisstatistik.

Andra intressanta kapitel handlar om antenner och repeaterprojekt. Sedan slutet av 1980-talet har man som tradition att genomföra field-day på Buberget, Vindeln. Om dessa trevliga weekendträffar har SM2PYN berättat i boken. Här finns också DX-expeditioner och tester och klubbmedlemmars testresultat redovisade. Föreningens skilda lokaler, styrelse och funktionärer under årens lopp blir förstås beskrivna i den här boken. Med diagram beskrivs medlemsantal och åldersstruktur.

Klubben Fura har lyckats bra med nyrekrytering trots konkurrens från all annan verksamhet som fångar ungdomars intressen i dagens samhälle. SM2EKA Rune avslutar med tankar om morgondagen. 1976, för trettio år sedan dokumenterade han: ”Amatörstationen är då baserad kring en mikrodator”. Det blev ganska rätt.

Men utvecklingen av Internet och dess användning inom amatörradio har varit överraskande. Därför avstår Rune att sia om framtiden men avslutar med orden: -Vi älskar vår hobby och vill inget annat än att den ska få en positiv framtid, men vi kommer att bli tvungna att vika om kurs en och annan gång under de närmaste åren.
 
Ladda ned boken som pdf-fil
Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka