Repeater SK2RIU - RU378 (RU5) "Vännäsrepeatern"


QTH Vännäs - Lokator JP93VU
Infrekvens 432,725 MHz
Utfrekvens 434,725 MHz
Öppning & logik

Subton 107.2 Hz eller 1750-Hz-ton 2 sek för start.
SVXLink logik

DTMF-funktioner Nej
Radioutrustning EF Johnson TX och RX från (tidigare Comvik mobilbas)
Känslighet ?? uV EMK för 20 dB Sinad
Uteffekt ca ? W efter filter (? W från TX)
Strömförsörjning 230 V (reservkraft finns)
Duplexfilter Wacom 6 st filter
Antennkabel uppgift saknas
Filter/kabelförlust 1,2 + 1,8 dB
Antenn 4 stack Aerial Oy, AV1914
Antennvinst 10 dBi = 7,9 dBd
ERP uppgift saknas

Antennhöjd ca 100 m över marken
Räckvidd Ca. 65 km, beroende på topografin

Stationsansvariga Fura (SM2RIX)

Länkning Kopplad till SVXLink

Mätprotokoll Saknas
Bilder Repeaterbilder från vårt Fotoalbum


Historia

1984 Första UHF-repeatern

1984 kom första UHF-repeatern SK2RIU igång på kanal RU5 i Vännäs

Repeatern är en modifierad Storno CQM661 med 6 W ut. Sändarantennen sitter strax under och mottagarantennen strax ovanför aphuset. Inga duplexfilter och korta kablar bidrar till repeaterns goda funktion. Antennerna är kolinjära Allgon mobilantenner, monterade i plaströr och med jordplanspröt.

1999 UHF repeatern ersätts

RU5:an som installerades 1984 ersätts av en ny Comvik-repeater ordnad av SM2KOT.

2008 Nytt repeaterskift -2.0 MHz införs

Den 15 juni gjorde "repeaterstyrkan" bestående av SM2DCU, SM2DJK och SM2RIX en insats för FURA's UHF repeater SK2RIU. En ny kristall för 432.725 MHz installerades. Mottagare och filter trimmades om för den nya infrekvensen.

Repeatern bör därmed slippa störningar från olika LPD sändare och den följer även det numera rekommenderade duplexavståndet på minus 2.0 MHz. På bilden syns nya xtalen i oscillatormodulen för mottagaren, vilket är en gammal Johnson RX från Comvik.

2018 Comvik repeatern ersätts med Motorola och SVXlink

2018-11-22

En "ny" Motorola repeater ersätter det gamla Comviksystemet som som servat oss väl i 20 år. Nu var det dags för uppdatering och modern logik.

Den nya repeatern använder aktivering med subton enligt SSA rekommendation från 2014. En subton på 107.2 Hz behövs för att öppna repeatern. Det fungerar även med DTMF genom att sända DTMF ton 2. För närvarande går det INTE att öppna med 1750 Hz men funktionen aktiveras nog framöver.

Repeatersändaren sänder även en subton på 107.2 Hz. Har man subtonsquelchen aktiverad så slipper man lyssna på störningar som är vanliga i urban miljö. Mottagaren öppnar då endast när repeatersändaren är igång.

Repeaterns logik SVXlink, är utvecklad av Tobias/SM0SVX och är en mjukvara som kan ändras efter behov och önskemål. En 4G Internetförbindelse kommer att installeras för koppling mot Echolink och andra repeatrar samt möjliggöra ändringar remote i repeaterfunktionerna.

Repeatern är nu i drift för utvärdering på sin ordinarie plats i Vännäs.

Repeaterstationen är en Motorola 9662 skänkt av Olle/SM2DCU. Interface till logiken och trimning är utförd genom Tom/SM2DJK försorg. Peter/SM2BLV har ordnat med logikens hårdvaruinterface som sitter på en Raspberry Pi. Site/stationsansvarig är Rickard/SM2RIX.

Så fram med med manualen till din TRX och leta upp hur du aktiverar subton med 107.2 HZ vid sändning eller tonburst!

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka