Repeater SK2RYI - RV50 (R1)


QTH Stor-Blåbergsliden, Åsträsk - Lokator KP04DP
Infrekvens 145,025 MHz
Utfrekvens 145,625 MHz
Öppning & logik 1750-Hz-ton 1 sek för start.
ID före stängning samt var 10:e minut vid pågående QSO.
Tailtimer: En kort site-ID sänds fyra sek efter signalbortfall.
Långsnackartimer: ? min.
DTMF-funktioner Nej
Radioutrustning Storno CQF CQF612
Känslighet 0,45 uV EMK för 20 dB Sinad mätt med CCITT-filter på mott.ingången.
Uteffekt 7 W efter filter (9 W från TX)
Strömförsörjning 230 Volt nät. (Reservkraft saknas)
Duplexfilter 4 st RadioMaster + 1 bandpassfilter
Antennkabel ca 65 m 7/8" Flexwell + ett antal metrar 1/2" vid filter och antenn.
Filter/kabelförlust 1,2 + 1,3 dB
Antenn 2-stackad Aerial Oy, AV1431
Antennvinst 7 dBi = 4,9 dBd i bästa riktningen
ERP Ca 25 W i bästa riktningen

Antennhöjd 42 m över marken, 422 m över havet och ??? m över medelmarknivån. Mastfotens höjd över havet: 380 m.
Räckvidd Ca. 70 km, beroende på topografin

Stationsansvariga Fura SK2AT.

Länkning "Blå Länken" - Länkad till SK2RIU R5 Vännäs och vidare till SK2RLJ R2 Umeå.
Länkradio 70 cm Johnson 1585, 16 W semiduplex
 
Mätprotokoll Protokoll från 2008-07-18 (Excel-fil)
Bilder Mer bilder från siten i vårt Furaalbum
Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka