Repeater SK2RLJ - RV52 (R2)


QTH Röberget - Lokator KP03CU
Infrekvens 145,050 MHz
Utfrekvens 145,650 MHz
Öppning & logik 1750-Hz-ton 1 sek för start.
ID före stängning samt var 10:e minut vid pågående QSO.
Tailtimer: En kort site-ID sänds fyra sek efter signalbortfall.
Långsnackartimer: ? min.
DTMF-funktioner Nej
Radioutrustning Storno CQF CQF612
Känslighet ?? uV EMK för 20 dB SINAD
Uteffekt ca 7 W efter filter (9 W från TX)
Strömförsörjning  
Duplexfilter Wacom WP-639 + Storno LPF250
Antennkabel uppgift saknas
Filter/kabelförlust uppgift saknas
Antenn "Blindpinne"
Antennvinst T6 DBi
ERP  

Antennhöjd 40 m över marken, 88 m över havet och ??? m över medelmarknivån.
Mastfotens höjd över havet: 48 m.
Räckvidd Ca. 25 km, beroende på topografin

Stationsansvarig Fura

Länkning "Blå Länken" - Länkad till SK2RIU R5 Vännäs och vidare till SK2RYI R1 Åsträsk.
Länkradio 70 cm Johnsson 1585

Mätprotokoll Saknas
Bilder Bilder från repeatern saknas!

 

HISTORIA

 

1978 premiär för SK2RLJ en ny Repeater på R2

Under mitten av 70-talet var de Amerikanska amatörtidningarna 73, Ham Radio och QST fyllda med repeaterartiklar. Därifrån fick Dan/SM2AHP inspiration till den första repeater vilken byggdes specifikt för sitt ändamål. Målet var att efterlikna den färdiga VHF Engineering repeatern RPT-144 som användes av ett stort antal klubbar i USA.

SK2RLJ kom därför att bestå av TX och RX-byggsatser från VHF Engineering, USA. I maj 1976 anlände byggsatsen till mottagaren RX144C. Priset var $ 82. En hög summa på den tiden! Olof/SM2DCU byggde RX:en och kort därefter beställdes byggsatsen till sändaren TX144B.

 

Mottagaren för SK2RLJ klar för prov
RX144C från VHF Engineering
SK2RLJ Repeaterstation
i färdigt utförande


Det blev fler amatörer involverade i projektet. Logik skulle byggas, chassi, strömförsörjning m.m. Det slutliga färdigställande skedde av ett glatt gäng på Roland/SM2DR's arbetsplats som var Sjöfartverkets välutrustade verkstad. Under stor entusiasm blev vår nya fina repeater snabbt klar. Naturligtvis beställdes även ett Wacom Duplexfilter från USA.

1978 Brattåker. En nerlagd trådstation blev QTH för SK2RLJ


·Brattåker - stationsbyggnaderna

Stationshuset

 

På toppen av det 400 m höga Brattåkers­berget i Vindelns kommun fanns en nerlagd trådradiostation. Genom kontakter på Storno fick URS, vår repeaterförening överta detta fina QTH. Det hade 40 meter mast och två stationskurar. Spänningsmatning via 10 kV luftledning. Detta QTH var toppen! Förutom då att man var tvungen att gå de sista 2 km upp mot toppen av berget eftersom väg saknades.

Mycket arbete blev utfört på på detta QTH. Torgny/SM2FUM och Ulf/SM2FQV grävde eller rättare sagt spettade ner ny jordkabel bland alla stenar för att få elen från transformatorn till stationshuset.

För Olof/SM2DCU och Tom/SM2DJK blev det många timmar nerlagt på antenn­systemet i masten. Det blev tillverkat 6 dipoler vilka tillsammans med röret YL 1060 (QQE06/40) i AGA slutsteget gav en fantastisk räckvidd.

Tyvärr för­stördes antennerna totalt efter ett av de många åsknedslag som träffade vår mast. Den fasta elavgiften blev dyr för URS Det blev till sist det avgörande skälet att överge detta fantastiska QTH.


Amatörerna DJK, DCU, AHY, AQT, CFG, GBQ och BPB när SK2RLJ installerades på Brattåker.
OAE var med bakom kameran. ”Toppluvorna på toppen”.

·Alla bilder från Brattåker ur Fotoalbum

1981 SK2RLJ första flytten. Norra Buberget, Vindeln

 

 

SK2RLJ flyttas någon mil norrut, till Buberget på Televerkets länkstation Norr om Vindeln. Där skulle vi bli varse andra besvärliga problem. Antennerna satt överst påett 40 meter högt betongtorn. Det visade sig att HF-strömmar inducerades i bl.a. det metallräcke som var överst. När det blåste så sig räcket och andra antenner på sig och sprakande störningar hördes pårepeatern.

Störningarna samt att antennerna blivit sönderslagna av åska et tantal gånger tär på ekonomin och tålamodet. Den 7 oktober 1985 är tiden för repeater­epoken i Vindeln definitivt slut. Då plockar DCU och DJK ned repea­tern. Endast koaxkablarna lämnas kvar.

 

1985 – SK2RLJ flyttas igen. Fjälltoppsberget, Vännäs.

 

Den 30 november 1985 flyttas SK2RLJ för andra gången. Nu till Svettåker och Fjälltoppsberget mellan Vännäs och Tavelsjö. I minus 10 gra­ders kyla och fullt snöfall drar DCU och DJK tung och styv lågförlustkoax vilken CKR skänkt. Två dipoler monteras pro­visoriskt. Trots det dåliga vädret och den provisoriska monteringen så fungerar det hela till full belåtenhet. Repeatern går helt suveränt från sitt nya QTH 270 meter över havet.

Sex månader senare monterar vi den egentillverkade 4-stacken typ Aerial Oy antennen 30 meter upp i masten. Den består av fyra stackade dipoler, helt svetsade i aluminium till en enhet.

 

(Bild saknas)

SM2DJK monterar nya antenner

 

Repeatern har nu även överlevt två åsknedslag varav den ena i Brattåker där elcentralen ”rensades” och kerami­ken pulveriserats till ett vitt damm.

Det enda felet pårepeatern var en sönderbränd nätströmbrytare. Nästa rejäla åskned­slag skedde på Buberget, där antennens glas­fiberhölje spreds över området. Det enda somblev kvar av antennen var ett sotigt fäste. Felet på stationen inskränkte sig till en avsmält ingångs­spole i HF-steget. Ingångs­transistorn, en U310 med gaten lödd direkt på den sönderbrända spolen, hade klarat sig helt oskadd!!

 

1997 – dags för ännu en flytt. Rödberget, Umeå

 

I mitten av 90-talet blevde mycket små handapparaterna väldigt populära. Nackdelen med dessa var att uteffek­terna var mycket låga. Endast några 100 mW upp till någon watt. Detta gjordeatt man fick svårigheter att nå repeaternfrån centrala Umeå. Önske­mål fanns därför att flytta SK2RLJ till Umeå. Det fanns även planer på att bygga ett repeaternät bestående av flera sammanlänkande repeatrar.

Den 15 mars 1997 stängdes SK2RLJ påsitt nuvarande QTH. Repeaterns duplexfilter skulle användas till den nya R2:an placerad på Rödberget i Umeå.

I juni påbörjas arbetet med det nya Repaterprojektet. Repetrarna i Kristineberg (R3), Bjurholm (R5) och Umeå (R2) länkas samman under hösten. Se separat artikel om ”Blå Länken” 

 

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka