Repeater SK2RIU - RV58 (R5)


QTH Vännäs - Lokator JP93VU
Infrekvens 145,125 MHz
Utfrekvens 145,725 MHz
Öppning & logik 1750-Hz-ton 0,5 sek för start.
ID före stängning samt var 10:e minut vid pågående QSO.
Tailtimer: En kort site-ID sänds fyra sek efter signalbortfall.
Långsnackartimer: ? min.
DTMF-funktioner Nej
Radioutrustning Storno CQF CQF612
Känslighet ?? uV EMK för 20 dB Sinad
Uteffekt ca ? W efter filter (20 W från TX)
Strömförsörjning 230 V + (reservkraft)
Duplexfilter Wacom WP-639
Antennkabel uppgift saknas
Filter/kabelförlust 1,2 + 1,8 dB
Antenn uppgift saknas
Antennvinst uppgift saknas
ERP uppgift saknas

Antennhöjd ca 100 m över marken,
Räckvidd Ca. 65 km, beroende på topografin

Stationsansvariga Fura (SM2RIX)

Länkning "Blå Länken" - Länkad till SK2RLJ i Umeå och SK2RYI R1 Åsträsk.
Länkradio 70 cm Johnsson 1585, 16 W, semiduplex

Mätprotokoll Saknas
Bilder Bilder från repeatern i vårt Furaalbum

 

HISTORIA

1977 SK2RIU – URS, Umeå RepeaterSällskap första repeater

SK2RIU på R5 blev Umeås andra repeater. Den kom igång 1977.  Placeringen var högst upp på SCA:s sodapanna i Obbola. Inblandade var DCU, DJK, FBQ och FUM.

Stationen var en gedi­gen SRA ME-20 VHF fartygsstation. Repeatern fick dock inte den räckvidd som förväntades. Miljön på Sodapannan var dessutom väldigt aggressiv. Antennerna i aluminium oxiderade mer eller mindre bort. Lite av samma fenomen uppstod även i själva repeaterstationen.

1979 SK2RIU till TV-masten

I slutet av 70-talet ändrade Televerkat synen på amatörutrustningar i deras anläggningar. Detta medförde att vi 1979 kunde flytta SK2RIU till Vännäs-masten. Problem med störningar på mottagaren från TV1-sändaren gjorde att den aldrig gick särskilt bra. Stationen kom så småningom att plockas ned då den dels utsatts för ett omfattande oxi­dering efter tiden i Obbola samt att inträngande vatten definitivt ställt till problem.

SK2RIU till Bygdeå

En ny R5 byggs under slutet av 80-talet. Den installeras i en ny mobiltelefonmast placerad norr om Bygdeå. Antenner med riktverkan monteras. Avsikten är att få bättre täckning av E4:an mellan Umeå och Skellefteå. Täckningen motsvarar inte förväntningarna. Stationen plockas så småningom ned. Den kommer senare att lånas ut till Skellefteå-amatörerna för packet­förbindelsen mot Umeå. 

SK2RIU flyttas från Bjurholm

2007-10-24 R5:an i Bjurholm har varit tyst i fem dagar. SM2RIX åkte under onsdagskvällen dit för att undersöka anledningen. Repeatern har varit i drift 10 år utan men nu har den definitivt lagt. Kanske en konsekvens av den svåra värmechock den fick utstå i slutet av sommaren. Rickard blev tvungen att plocka ned repeatern. Risken finns att det tar ett tag innan den kommer i drift igen.

SK2RIU flyttad till Vännäs

26 oktober 2007. Repeatern är repad och uppsatt i Vännäs.

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka