Furas verksamhet

FURA är verksamt i Umeåregionen. Klubblokalen på Umedalen är öppen varje tisdag och torsdag kväll mellan ca 19.00 - 21.30 från september till mitten av juni.

Vår stationsutrustning möjliggör körning på kortvåg från 160 metersbandet upp till SHF på 23 cm bandet. Förutom radioaktivitet och mötesverksamhet i klubblokalen, ser vi även till att 3 repeatrar med länkar, 3 fyrar på VHF, UHF fungerar. FURA sköter QSL-verksamheten i Västerbotten och Norrbotten (Distrikt 2) samt lokal SSA bulletin. SSA-Bulletinen läses söndagkväll kl 2030 via det lokala repeaternätet i södra Västerbotten.Vidare så bedriver vi sambandsuppdrag vid diverse tävlingar bl.a. SM-rallyn samt kurser och studiebesök.

Kontaktinformation finns i meny kontakta Fura

Medlemssidorna
Medlemssidorna är lösenordsskyddade. Sidorna innehåller information riktad direkt till Furas medlemmar. För att få tillgång till dessa måste du alltså vara medlem i Föreningen.
Aktuellt lösenord skickas ut via e-post eller med vårt medlemsorgan FURA-Bladet. Du som läser tidningen på nätet erhåller lösenordet via e-post. Saknar du lösenord, kontakta oss.

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka