FURA - Föreningen Umeå RadioAmatörer

Artikelbidrag till Furas hemsida

Här kan alla, även icke medlemmar skicka in ett bidrag till FURA:s hemsida www.fura.se.
Fyll i uppgifterna nedan och skicka så kommer informationen FURA tillhanda som avgör om publicering.

 

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka