coaxialdipolercoaxialdipoler ve3sqb program

En "vanlig" Dipolantenn är väl känd för de flesta amatörer. Coaxialdipolen är däremot kanske lite bortglömd bland många amatörer. Det är en antenn som fungerar utmärkt från låga VHF- till höga UHF-bandet. Konstruktionen är billig och enkel att knåpa ihop som egenbygge. Antennmonteringen kan ges olika utföranden, från att bara hänga fritt, sitta på en träbom eller varför inte montera in dipolen i ett elektriker- eller avloppsrör.

Det finns flera beskrivningar på Internet. En beskrivning finns HÄR! VE3SQB har även tagit framprogrammet COAXIAL DIPOLE, ett mycket enkelt program som ses på bilden ovan. Programmet beräknar längderna för coaxen och visar en enkel byggbeskrivning.

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka