Kalender

Ladda ner som iCal-fil
EU DX Contest
Från Lördag, 4. Februari 2023 -  13:00
Till Söndag, 5. Februari 2023 - 12:59
Träffar : 106
Kontakt SM2MTR - Per

EU DX Contest tänka vi aktivera från FURA - 24 timmars test

Regler EU DX Contest

Plats FURA Klubblokalen