Vår nyligen uppsatta fyr SK2SHF tycks i alla fall fungera och höras utanför Umeåregionen. 
På DX-clustret kunde man se SM3BEI, Lennarts (Söderhamn) "spottade" rapport:
SM3BEI    1296984.0 SK2SHF    519 JP81<TR>KP03DQ 1st time he  1416 25 Nov