oz7igy next gen beacon 250px
Blockdiagram över fyrens uppbyggnad

oz7igy beacon tx-sekvens

Fyrens sändningsekvens CW och PI4

OZ7IGY - OZ2M Next generation beacon.

Lördag 30 mars 2013 var det det 56-års jubileum för OZ7IGY, världens äldsta amatörradiofyr. Det var också premiärdagen för den nya 70 cm fyren. Byggd av OZ2M på "nästa generationens fyrplattform"

70cm fyren är nu både frekvenslåst och tidsstyrd mot en 10 MHz GPS referens. Sändningssekvensen startar vid 00 sekunder och sänder PI4 följt av en kort paus som följs av CW ID sändning med callsign och lokator. Sedan en paus och bärvåg till nästa cykel startar igen. Fyrens frekvens är 432.471 MHz.

För att avkoda PI4 ställ mottagaren ca 800 Hz under den nominella frekvensen. Precis som vid avlyssning av normal CW med 800 Hz frekvens. De flesta radio kommer då att visa 432.470.2 MHz på displayen.

PI4 är en digital modulationsform (MGM) speciellt designad med tanke på fyrar och vågutbredningsstudier

De övriga OZ7IGY fyrarna på 6 m, 4 m och 2 m har också ändrats från MGM till PI4. Sändningssekvenserna för CW callsign, lokator och bärvåg är lika.

Ladda ned PI-RX för avkodning av PI4
http://rudius.net/oz2m/software/pi-rx/

PI4 encoding exempel i Arduino C, Atmel C, Delphi Pascal, Microsoft Visual Basic och Microsoft C++
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/software.htm

PI4 online encoding och frekvenskalkylering
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/pi4encoding.php

PI4 specifikatio (PI4 är en kusin till JT4, JT9 och WSPR)
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/pi4.htm

OZ7IGY status sida
http://www.rudius.net/oz7igy

Next Generation Beacon Platform
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb

Källa: Bo OZ2M