CTCSS karta 2013 200pxHär är en karta som visar de rekommenderade CTCSS repeatersubtonerna för de olika distrikten.

Kartan är upprättad av Jouni SM0MMO.

Läs även tidigare publicerad artikel om införande av subtoner senast 2014


<== Klicka på kartan för större bild!