Du som använder Google, Microsoft Outlook och andra iCal kompatiblla kalendrar har möjligheten att exportera Furas kalender till din egen kalender. Markera bara önskad aktivitet i  Furas kalender. Följ därefter anvisningen nedan.

export till Google Kalender

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka