dmr hotspot
Har du en DMR hotspot som du inte ändrat i på länge? Då är det dags att se över konfigurationen. Inställningen för BrandMeister servern skall vara BM_2402_Sweden.

Se följande meddelande från SWEDMR gruppen på Facebook.

Efter långt funderande från oss admins för BM servrarna här i Sverige så har vi nu bestämt oss för att sätta all vår arbetskraft i en server istället för två. Vilket kommer göra att den 1 Maj 2023 stänger vi ner BM2401 och efter detta kommer BM2402 bli Sveriges enda master. Om du använder dns-namn idag mot BM2401 så kommer du flyttas automatiskt men om du använder IP:n som BM2401 har i din repeater/hotspot så måste denna ändras till BM2402:s (44.5.24.178) innan den 1 maj.

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka