Torsdag den 30 november 2017 fick vår förening möjlighet att besöka Westerbottens Bryggeri i Sävar.


fura wb bryggeri anders och thomas 250px

Vi fick till att börja med information av Anders och Thomas om hur idén uppstod, sedan hur idén tog fäste i verkligheten, hur verkligheten nära nog släckte deras brinnande intresse att etablera ett bryggeri, hur intresset trots motgångarna vann kampen och till sist visades det i drift varande bryggeriet som fått goda vitsord.

Det är väl inte helt ovanligt att en grupp killar funderar på hur man kan brygga eget öl, nästan lika vanligt är att man efter ett antal mer eller mindre lyckade försök konstaterar att mödan med marginal överstiger den slutliga produktens affektion, också med tanke på att ”köpe-öl” trots allt egentligen inte är varken dåligt eller särskilt kostbart.

Med detta sagt som inledning kan konstateras att killarna i det här gänget inte lät sig avskräckas. Man gjorde många, många seriösa experiment för att finna en väg till en reproducerbar dryck av god kvalitet vilket så småningom resulterade i den kunskap man sökte härvidlag.

fura wb bryggeri maltlagret 250px

Det kan också konstateras att den kunskapen måste kompletteras med kunskaper om hur man navigerar i den minerade farled som leder till ett av alla myndigheter godkänt företag som producerar en alkoholhaltig skattepliktig matvara för försäljning till allmänheten. Detta var mycket resurskrävande, man fick bland annat

flera gånger söka ny lokal vartefter de blev underkända av än den ena, än den andra myndigheten. Till sist fann man en lokal som uppfyllde alla krav varvid arbetet med att installera utrustning för mäskning, kokning, jäsning och buteljering tog vid.

I inget av dessa steg accepteras utrustning som inte uppfyller strikta krav. Killarna tog dessutom ytterligare steg vid valen av tillverkare och materialleverantörer för hela den konstruktion som utgör bryggeriets kärna. Även här övervanns kraven som ställdes. Nu fanns allt som krävdes för att brygga och marknadsföra de drycker man hittills lyckats bra att producera i liten skala.

fura wb bryggeri olsorter 250pxFör att uppfylla marknadens krav pågår ständigt arbete med att vidga sortimentet, för närvarande finns fem olika varumärken: Malgomaj, Röbäck, Hummelholm, Vithatten och Grönåker. De levereras i bruna 50 eller 33 cl-flaskor, den bruna färgen skyddar drycken från ljusets skadliga inverkan. Alla sorter är dessutom ofiltrerade, vilket innebär att ölets hela karaktär framträder. De olika sorterna har också inbördes olika behandling när humle av olika slag tillsätts, allt för att balansera ölet till önskade egenskaper.

Till sist bjöd Anders och Tomas på fika med glögg, för den som önskade kunde en av ölsorterna provsmakas.Vid provsmakningen kunde undertecknad inte annat än applådera resultatet, det placerar sig väl i sällskap med lokala sorter tillverkade i Tjeckien. Medveten om att smaken för olika öl varierar mellan individer vill jag ändå rekommendera den som är intresserad att prova någon av bryggeriets sorter som finns på Systembolaget och vissa restauranger/krogar.Bilderna visar, förutom skylten som hälsar välkommen, några ölsorter, maltlagret, mäskningskar, manuell buteljeringsapparat och Anders som visar en av produkterna.

fura wb bryggeri besokare 2 250px

fura wb bryggeri besokare 1 250px 
Intresserade FURA-medlemmar lyssnar på Anders och Thomas information om ölbryggning.

Westerbottensbryggeri hemsida