Projektet att rensa upp/städa  upp i mellanrummet samt att flytta mätbord med mätutrustning från fikarummet är påbörjat. En del av mätinstrumenten kommer också att bytas ut till modernare instrument. Mycket har flyttats OCH rensats ut! (Bilder OAE)

FURA mellanrummet 3

FURA mellanrummet 2 550px

FURA mellanrummet 3 550px

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka