eme_newsletterInom vårt distrikt är det få aktiva på EME. SM2CEW och SM2CKR är väl de mest kända. Dom är säkert aktiva läsare av det månatliga magasinet "The 144 MHz EME Newsletter". För alla övriga som inte kommit igång kan det i alla fall vara trevligt att om inte annat se på bilder från alla fina antenner för EME.

Decembernumret av nyhetsbrevet som produceras av DF2ZC finns nu tillgängligt.
Hämta decembernumret här:
http://www.df2zc.de/downloads/emenl201012x.pdf
Tidigare nummer finns att hämta på DF2ZC hemsida:
http://www.df2zc.de/newsletter/

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka