Börje Gustavsson SM2GFU var medlem i FURA ca 1975-1990!

Våra tankar går till hans nära!

FURA (SM2EKA)

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka