Den 13:e april var vi 15 medlemmar, XYL och second operator som gjorde studiebesök hos Umeå Modelljärnvägsförening. En mycket imponerande anläggning. Flera byggnader och miljöer, bland annat  lokstall är modeller från Umeå stad. Lokomotiv och vagnar är i stor utsträckning hantverksmässigt gjorda. Väldigt detaljrikt.

Tryggve, en av medlemmarna i föreningen berättade om deras hobby samt demonstrerade tågtrafiken i sin anläggning. De brukar ibland köra med "realistiska" tidtabeller för att simulera hur det skulle fungera i verkligheten.

Vi som hade modelljärnväg i unga år kunde identifiera oss med nöjet att köra tåg. Om än i liten skala jämfört med denna anläggning. 
Den stora skillnaden är att numera kör man tågen via sin smartphone eller läsplatta. Modern teknik! Man kan också köra med så kallade handreglage om trådlösa tekniken strular.
Kvällen gav mersmak om att göra studiebesök där någon fler gång. 
UMJF har c:a 14 medlemmar. De träffas i stort sett varje vecka och jobbar/utvecklar sin hobby. Vill man göra eget studiebesök så kollar man deras hemsida.

Nedan två bilder som visar ett fantastiskt hantverk
Foto: SM2WQF, Per.

umjf 4

umjf 1

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka