Genomgång av tillverkningsstegen för kristalltillverkning i samband med andra världskriget.Mer information under Youtube direktlänk: https://www.youtube.com/watch?v=duZlWWwxIPQ

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka