Kalender

Ladda ner som iCal-fil
Temakväll, SM2VSD, Jonas presenterar att köra test och DX
Torsdag, 28. September 2023, 19:00 - 21:30
Träffar : 1683

Test och DX-ing. SM2VSD, Jonas presenterar och informerar om tester och DX-ing. Filmvisning c:a 20:00.
Länk för uppkoppling via web: D Xing 28 Sept | Jitsi Meet (sm2ampr.net)
73, OAE/Tomas

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka