aprs_logoAPRS - Automatic Packet Reporting System är en del av vår hobby som ännu inte fått något större fäste i SM2-distriktet. Men Janne SM2FXT i Skellefteå är aktiv och hans mobila position kan följas på webbsiten http://www.findu.com 


Introduktion till APRS?

APRS är en förkortning för Automatic Position Reporting System, som är ett system för packet överföring och är utvecklat av Bob Bruninga, WB4APR. Det introducerades av honom på TAPR/ARRL Digital communications conference 1992. Tanken var att det i stället för vanlig packet som riktades direkt till en mottagare skulle vara ett system som var öppet och distribuerades till många mottagare samtidigt.

APRS är ett system för att främst förmedla geografiskt relaterad information. Till exempel kan man tala om - eller se - var någon är, hur vädret är på en viss plats, var olika evenemang äger rum eller hur trafiksituationen är på vägarna. Men det går att använda till mycket olika saker. T.ex. går det att köra ut DX clusterinformation via APRS och det går också att använd för att skicka meddelanden till andra användare. Dessa meddelanden går öppet så att alla kan läsa dem så man skall inte skicka någon personlig information.

APRS använder sig av kommunikationsgränssnittet AX25 och den frekvens som används normalt inom Europa är 144.800. Mer information om hur själva gränssnittet ser ut kan man få i ett dokument som finns att hämta på TAPRs hemsida.

All information förmedlas med hjälp av olika digipeatrar (repetrar för digital kommunikation). Dessa sänder inte digitalt utan de skickar bara vidare de tonpaket med information som fordonet eller väderstationen skickar ut. Som digipeater kan man använda en mycket enkel 2 meters station som kan sända på 144.800. Denna kan vara kopplad till en dator med ett radiomodem eller fungera fristående som digipeater med t.ex. ett Kantronic KPC3 modem. Det finns även en del nyutvecklade modem för USB anslutning till datorn som kan fungera med dator eller fristående.

Vad kan man ha för nytta av APRS?

Nyttan av APRS kan väl alltid diskuteras, såsom nyttan av amatörradio över huvud taget med dagens alternativ till kommunikation i form av internet och mobiltelefoner. De flesta som nu håller på med detta uppskattar nog mest att testa och experimentera med den nya tekniken.

Vad behövs för utrustning för att se andra ?

För att komma igång och "titta" på trafiken så behöver man faktiskt inte så mycket utrustning. Det enklaste sättet är med en mottagare som kan ta emot 144.800 FM och koppla ihop hörlursuttaget med mikrofoningången på datorns ljudkort. I datorn använder man ett program för att ta hand om ljudkortsinformationen. Det finns ett program som heter AGWPE som fungerar bra. Detta är ett program skrivet av en Grekisk radioamatör SV2AGW och finns att ladda ner gratis via Internet. För att sedan kunna få över informationen till en karta så använder man sig lättast av ett program som heter UI-View. Detta är skrivet av Roger Barker G4IDE som tyvärr blev silent key den 9 september 2004. Programmet UI-View finns att ladda ner på följande hemsida: http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32.htm Till detta behöver man också kartor och det kan man tillverka själv i form av BMP bilder eller använda sådant som andra gjort. För att kalibrera dessa måste man ange koordinaterna för en punkt i övre vänstra hörnet, en punkt i nedre vänstra och en punkt i nedre högra hörnet.

Vad behövs för utrustning för att synas ?

För att själv synas ut på APRS kartan så behöver man ha en sändare för 144.800 FM, detta kan vara i stort sett vilken handapparat som helst, ett radiomodem TNC och om man vill kunna visa sin position under förflyttning en GPS. GPS'en kopplas till radiomodemet som tar hand om en NMEA sträng med alla positionsdata och omvandlar detta till en tonskur som skickas via radion ut i luften till närmaste digipeater. En del radioapparater har inbyggd TNC så att man bara behöver ansluta en GPS direkt till radion, exempel på dessa är Kenwoods handapparat TH-D7, mobilstation TM-D700 och stationära TS-2000. På dessa kan man också få upp information om andra stationer som finns i området. För att bara synas så kan man använda ett enkelt modem t.ex. TinyTrak III. Detta kopplas in mellan GPSen och radion och skickar ut informationen om dina rörelser, dock kan det inte ta emot någon information tillbaka. Dessa modem finns att köpa som byggsatser och kostar runt 350 kr.

Länkar till intressanta platser på Internet:

Svenska sidor:
http://www.aprs.se/
http://gatugarden.com/sm6vyf/
Utländska sidor:
http://www.tapr.org/aprs_information.html
http://www.byonics.com/

Sidor för att kolla var någon befinner sig, byt bara ut anropssignalen:
http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=sm2xyz-9&units=metric
http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/showdata.php?cfrom=sm2xyz-9
http://france.aprs2.net/find.cgi?call=sm2xyz-9
http://db.aprsworld.net/datamart/search.php
http://db.aprsworld.net/datamart/track-search.php?call=SM2XYZ-9

Mer info om APRS för nybörjare hittar du även vid sökning på Google