aprs_logo

 


Introduktion till APRS?

APRS är en förkortning för Automatic Position Reporting System, som är ett system för packet överföring och är utvecklat av Bob Bruninga, WB4APR. Det introducerades av honom på TAPR/ARRL Digital communications conference 1992. Tanken var att det i stället för vanlig packet som riktades direkt till en mottagare skulle vara ett system som var öppet och distribuerades till många mottagare samtidigt.

APRS är ett system för att främst förmedla geografiskt relaterad information. Till exempel kan man tala om - eller se - var någon är, hur vädret är på en viss plats, var olika evenemang äger rum eller hur trafiksituationen är på vägarna. Men det går att använda till mycket olika saker. T.ex. går det att köra ut DX clusterinformation via APRS och det går också att använd för att skicka meddelanden till andra användare. Dessa meddelanden går öppet så att alla kan läsa dem så man skall inte skicka någon personlig information.

APRS använder sig av kommunikationsgränssnittet AX25 och den frekvens som används normalt inom Europa är 144.800. Mer information om hur själva gränssnittet ser ut kan man få i ett dokument som finns att hämta på TAPRs hemsida.

All information förmedlas med hjälp av olika digipeatrar (repetrar för digital kommunikation). Dessa sänder inte digitalt utan de skickar bara vidare de tonpaket med information som fordonet eller väderstationen skickar ut. Som digipeater kan man använda en mycket enkel 2 meters station som kan sända på 144.800. Denna kan vara kopplad till en dator med ett radiomodem eller fungera fristående som digipeater med t.ex. ett Kantronic KPC3 modem. Det finns även en del nyutvecklade modem för USB anslutning till datorn som kan fungera med dator eller fristående.

Vad kan man ha för nytta av APRS?

Nyttan av APRS kan väl alltid diskuteras, såsom nyttan av amatörradio över huvud taget med dagens alternativ till kommunikation i form av internet och mobiltelefoner. De flesta som nu håller på med detta uppskattar nog mest att testa och experimentera med den nya tekniken.

Länk. APRS - Automatic Packet Reporting System

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka