Det har konstaterats att vår fyr SK2VHF på 144.457 MHz har drabbats av något problem i antenner eller slutsteg. Signalerna är betydligt ynkligare än normalt sedan en tid tillbaka. Felavhjälpning kommer att påbörjas så fort frivillig(a) reparatör(er) har tid och samtigt kan få tillgång till fyrens QTH.