thumb_sk2vhf_slutsteg.jpg
Slutsteget till 2 m fyren SK2VHF.
Slutstegsmodulen är svarta delen till vänster.
Nättrafon i mitten med tillhörande reglering och skyddskretsar samt rejält med kylflänsar!
SM2DCU Olof och SM2OAE Thomas ägnade tisdagseftermiddagen till fyrvaktararbete på SK2VHF i Vindeln. Det vi ganska snabbt kunde konstatera var att fyrens fina slutsteg troligen fått ett problem med spänningen eller reglerdelen. Det blev att koppla bort steget och ta med det tillbaka för reparation. Nu går i alla fall exciterdelen av fyren, dock med 10 dB lägre uteffekt än normalt! Vi räknar med att kunna återställa slutsteget och därmed åter få full effekt under denna vecka om allt klaffar!