Kursen genomförs med träffar varannan vecka i Furas klubblokal. Start i september 2024, exakt datum är i nuläget inte bestämt.  Några kurskvällar kan ske via webb-länk.
Tidpunkt för certifiering bestäms i samråd med kursdeltagarna.
Kursavgift, 500 kr
Den inkluderar även medlemskap i FURA t.o.m. 2025. Mera information om kursen samt studieplan skickas till anmälda deltagare.

Anmälan till kursen görs via Furas hemsida, länk: Meddelande till FURA
Kursmaterial beställer man själv på SSA:s hemsida, Hamshop.
Länk: https://hamshop.ssa.se/produkt-kategori/svensksprakig-litteratur/utbildning/

Information om amatörradio kan du läsa på SSA:s hemsida, www.ssa.se
Om Amatörradio – Föreningen Sveriges Sändareamatörer (ssa.se)
Bli radioamatör – Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

En av Furas medlemmar, SM2UVU, Niklas Lind intervjuades om amatörradio. Hur det där med radiovågor fungerar och vad man gör som radioamatör/sändareamatör. En beskrivning av hobbyn helt enkelt.

Ytterligare en artikel finns med i sammanhanget; Mats Westin, en hängiven DX-lyssnare intervjuas om vad DX-ing. Det vill säga att man lyssnar på radiostationer runt om i världen.

Länk till SR P4, intervju med Niklas och Mats.
https://sverigesradio.se/artikel/7261629

Välkommen!
SM2WQF/Per, utbildningsansvarig
SM2OAE/Tomas, ordförande

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka