dstar_rack  dstar_2m_duplexfilter    
FURA's D-Star repeater på 2 m har varit i drift någon månad vid det här laget. Så här ser det ut i racken för D-Star. Bilden t.v. visar nedifrån räknat repeaterkontrollern som hanterar båda repeaterstationerna. Den svarta enheten är den kraftfulla 60 A nätdelen från Magnetic. Sedan kommer de digitala repeaterstationerna. Den nedre för 2 m och den övre för 70 cm. Bilden t.h. visar duplexfiltren för 2 meter. Vid fototillfället hade inte duplexfiltren för 70 cm kommit på plats. Vad som saknus är den Gatewaydator som skall möjliggöra uppkoppling till andra D-Star repeatrar i Sverige och världen.
Det kommer att vara en klubbkväll under hösten som handlar om D-Star, funktion och handhavande.