Ni som läst QTC nr 1-2012 eller VHF managers Handbook Version 6 från dec 2011 har säkert observerat att IARU region 1 vid mötet i Sun City beslutat att det skall införas subtonshantering för alla repeatrar. Det kommer att innebära en hel del arbete för en del repeaterägare/ansvariga. I samband med detta borde alla dessutom se till att byta ut gamla 25 kHz repeatrar och stationer så att dom hanterar den 12.5 kHz kanalstandard som varit införd sedan många år tillbaka. Dessa åtgärder krävs för att minimera störningar och ge utrymme till fler repeatrar inom tätbefolkade områden. Eller införande av nya tekniker som D-Star.

Här är en sammanfattning av IARU reg 1 senaste tekniska standard för repeatrar på 2 m och 70 cm.

Ett förslag för koordinering av tonerna har tagis fram vid ett möte för repeaterkoordinering SM6/7 – OZ möte i Klippan, Agentastället 2011-12-03. Det framgår enligt nedan:
Förslag för tilldelning av CTCSS toner inom SM (rev. 15)
Distrikt Primär Sekundär1 Sekundär2 Reserv
SM 0  77.0 123.0 67.0 100.0
SM 1 218.1 233.6    
SM 2 107.2 146.2 162.2  186.2
SM 3 127.3 141.3 250.3  
SM 4 74.4 85.4 151.4  
SM 5 82.5 91.5 103.5 136.5
SM 6 114.8 118.8 94.8 131.8
SM 7 79.7 156.7 210.7 225.7
         
Simplex 88.5      
Länkar 71.9 110.9 167.9 179.9
Experiment 173.8 192.8 241.8  

Den logiske ser att man i förslaget försökt göra det lätt genom att i möjligaste mån koppla distriktssiffran till suffixet i tonerna. Mer info om toner finns på http://www.hamwiki.se/wiki/Repeater