SXI åtgärdar kablageI lördags var det planerat för takarbete… Antenn skulle bytas, en annan demonteras, översyn av antennparken samt framdragning av kablage för satellitprojekt, mm. Typ en heldag på taket för teknikgruppen, med flera.

 Tyvärr var inte takarbetet genomförbart på grund av byggnadsarbete i fastigheten. Däremot blev det en hel del annat gjort. SM2SXI, Jan förbättrade kablaget till taket med förankring av kablar som lite provisoriskt dragits. I minstalaget med ”slacka” för att få det bra. Förbättring i alla fall…. Därefter flyttades en del böcker till bibliotekshyllor. Mer överskådligt…

 SM2UVU, Niklas och jag gjorde en stor insats med att rensa bort gammalt, trasigt  och uttjänt mtrl. Monterade konsoler till antenner och antennkabel för att få bättre översikt på vad som finns. En efterlängtad åtgärd. SA2BLV, Peter bidrog till det hela också.

 Många timmars jobb som gav resultat! Välbehövligt fika intogs…. 😊

Fortsatt arbete; Efterhand vi kan få tillgång till att ta oss upp på taket återstår en hel del jobb där. Förhoppningsvis kommer lämpligt väder om någon vecka eller så och möjlighet för teknikgruppen m.fl. att ta hand om göromålen med antenner etc.

Stort tack alla som deltog vid lördagens arbete!

Text och bild: SM2OAE, Thomas