Den rådande pandemin gör att klubben besöks i mindre utsträckning. Men det pågår ändå en del jobb med teknik och annat. Några besökare dyker upp då och då och tar del av resonemang och fika.

I syfte att ge utrymme för fler möjligheter att köra radio med klubbens HF-station/Flexradio pågår sedan en tid en hel del jobb. Det är några av medlemmarna i teknikgruppen som fixar. Det är mycket arbete som aldrig syns. Logistik/planering och förberedelser inför genomförande av antennarbete etc.

För ett par helger sedan, en fin höstdag där vädret visade sin goda sida påbörjades installation av ny antenn för 40 meter. En Moxonantenn. SM2UVU, Niklas står för konstruktionen. En rejäl antenn!

2020 11 08 SXI o UVU

Antennarbete utförs av SM2UVU/Niklas och SM2SXI/Janne.

En hel del förberedande arbete krävdes inför monteringen. Maströr skulle förlängas, rotorn skulle flyttas för att senare kunna montera befintlig 12/17 meters-beam högre upp. Därefter ska den nya 40 m. antennen på samma maströr. Återstår också att montera staglinor, flytta upp Warc och så vidare…. En heldag på taket.

2020 11 08 UVU mastarbete

En tillsynes nöjd SM2UVU/Niklas efter att masten är fälld.

De senaste stormarna skapade lite extra arbete också. Drivelementet på 80-metersantennen hade lossnat. Efter åtgärd återstår nu kontroll och test att den fungerar som den ska.

Några veckor tidigare hade SA2BLV en webbpresentation av Flexradion med antennstyrning remote. SA2RJO, Robin bistod honom med datoruppkoppling, info. mm.

2020 10 BLV RJO demo flex
Demo av Flexradio körning remote av SA2BLV/Peter och SA2RJO/Robin.

C:a 15 medlemmar var uppkopplade och tog del av Peters demonstration. Allt fungerade bra. Det gav åhörarna inblick i Flexen och remotekörning. Medlemmar ska kunna boka ”Flexen” och själva köra hemifrån. Mer detaljer om det senare.

Därefter kopplades SK3BG upp, och vi som var på Fura konverserade med det gänget ett tag. Du var kul att ”köra ett webb-QSO” med dem. Tekniken är fantastisk!

Stort tack till teknikgruppen, SM2UVU Niklas, SM2SXI Jan, SA2KNG Daniel, SA2RJO Robin samt SA2BLV Peter för deras arbete för klubben. Takarbetet återupptas så fort tid och vädret tillåter.

Text och bilder: SM2OAE och SA2KNG
73 de SM2OAE