avbrottDet har uppkommit problem med störningar i repeaterkedjan. Därför har länkningen från R5 kopplats från. Däremot är R2 och R1 fortfarande ihopkopplade!

FURA's ansvarig(a) för stationsplatserna är underrättade. Felsökning har påbörjats och man tror sig veta felet MEN tyvärr inte lätt att ändra på studs (info  från SA2BLV).