Repeaterlänkarna ligger nere under helgen för att undvika QRM under helgens radiosamband

hälsar Rickard SM2RIX.