En nostalgisk tillbakablick från amatörradions digitala barndom.
Packetradiovideo

Undertecknad håller på att digitalisera videofilmer från 80-talet och framåt. I ett videoband hittade jag ett avsnitt jag filmat vid distriktsmötet våren 1989 i Skellefteå. Det är lite av ett historiskt dokument kring den uppbyggnad av det Packetnätet som pågick långt innan Internet fanns allmänt tillgängligt. I videon som är 26 min finns flera bekanta (då unga) radioamatörer.

73 SM2DCU/Olof

Länk till videon:
Packetmöte vid Distrikt 2 möte i Skellefteå 12 mars 1989

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka