Repeatrar

Förteckning över registrerade DMR-ID i SM2 (aktuell 2020-03-23)

Här är en aktuell förteckning över amatörer i distriktet som har registrerade DMR-ID.

Länk: Registrerade användare SWEDMR

DMR-ID Signal Namn DMR-ID Signal Namn DMR-ID Signal Namn
2402093 SA2AIE Paer 2402023 SM2DLA Soeren 2402066 SM2OWQ Juha
2402057 SA2APO Haakan 2402056 SM2ECL Ante 2402086 SM2PDT SM2PDT
2402010 SA2AWO Mats 2402037 SM2EDE Sm2ede 2402052 SM2PRU Erik
2402020 SA2AWO Mats 2402029 SM2EJE Sigvard 2402019 SM2RHL Andre
2402082 SA2AXJ Bo 2402025 SM2EKA Rune 2402068 SM2S Kari
2402083 SA2AXJ Bosse 2402072 SM2EKA Rune 2400405 SM2SHA LarsG
2402028 SA2BBU SA2BBU 2402059 SM2EUO Lennart 2402069 SM2SHX Birger
2402084 SA2BCN Goeran 2402062 SM2FLT Ingvar 2402053 SM2SXA Urban
2402021 SA2BDO Patohls 2402024 SM2FOB SM2FOB 2402033 SM2UQK Pilot76
2402074 SA2BDO Patrik 2402049 SM2FOB Kjell 2402064 SM2UVU Nikke
2402002 SA2BNO Peter 2402067 SM2FQB SM2FQB 2402038 SM2WGV Esa
2402004 SA2BNO Peter 2402022 SM2FXT JABE 2400402 SM2VHD Nicklas
2402034 SA2CBF Emil 2402081 SM2FXT Jan 2402092 SM2VJX Gustaf
2402026 SA2CIR SA2CIR 2402027 SM2GCQ SM2GCQ 2402011 SM2WLS Magnus
2402003 SA2CJG Mikael 2402044 SM2GCQ Bert 2402085 SM2VSD Jonas
2402005 SA2CJG MIKAEL 2402076 SM2GSR Bjorn 2402018 SM2WSE Fredrick
2402013 SA2CLK Arthur 2402041 SM2HJJ Peter 2402015 SM2VTS Magnus
2402017 SA2CLK Arthur 2402043 SM2IAR Micke 2400410 SM2XJP Peter
2400407 SA2CLZ Mats 2402079 SM2IQR Rolf 2402050 SM2YER Goran
2402001 SA2CMY Tomas 2402012 SM2JDU Ulf 2402054 SM2YER Goran
2402058 SA2DIA Daniel 2402051 SM2JQV Bo 2402032 SM2YHP Fredrik
2402063 SA2HMJ Linus 2402046 SM2K Calle 2402070 SM2YHP Carl-Fredrik
2402031 SA2KAA SA2KAA 2402039 SM2LKW Hans 2402061 SM2YIP Yngve
2402048 SA2KNG SA2KNG 2402088 SM2MTR Per 2402080 SM2YJK Lacrits68
2402071 SA2MAT Mattias 2402091 SM2MTR Per 2402078 SM2YKA Martin
2402090 SA2PEM Peter 2402089 SM2MZC Rolf 2402055 SM2YPZ Anders
2402036 SA2RJO SA2RJO 2402008 SM2OAE Thomas 2402045 SM2YQG Leffler
2402047 SA2VHK Viktor 2402014 SM2OAN Mikael 2402087 SM2YUW David
2402009 SA2YLM Maria 2402060 SM2OAO Kent 2402073 SM2YZY Christer
2402042 SM2CEV Kalle 2402040 SM2OTU SM2OTU 2402006 SM2Z Anders
2402016 SM2DCU Olof 2402065 SM2OUY Boerje      

Svxlink och FURAs 70cm repeater SK2RIU

Det är säkert några som undrar eller inte uppmärksammat att FURAs repeater SK2RIU på 474.725 MHz RU378 (f.d. RU5) sedan en tid tillbaka, är en ny repeater. Den stora skillnaden är den nya logiken som baseras på SvxLink. Länk: https://www.svxlink.org 

Användningen av repeatern är precis som tidigare. Den stora skillnaden är möjligheten till uppkopplingar mot andra repeatrar  i SM2, SM3, och SM5. Dessa repeatrar är alla inkopplade via Internet genom SvxLink logiken i repeatrarna. Inom FURA är det Peter SA2BLV som bl.a. är involverad i SvxLink systemet. Han har utvecklat sidan Svxportal, ett monitorsystem för listning av repeatrar, talgrupper, statistik m.m.

Hur använder jag mig av SvxLink

Hur fungerar det då om jag som amatör vill koppla upp mig mot andra repeatrar i systemet. Hemsidan svxreflector beskriver användningen och inkopplade repeatrar. Instruktionerna har jag även sparat som pdf,  Användning av Svxreflector  som kan vara bra att ha framme i shacket tills man lärt sig de nödvändig DTMF kommandon.

SM2GSR DMR 1    SM2GSR DMR 2
Tomas/SA2TMS t.v. tittar på när Björn/SM2GSE demonstrerar DMR och D-Star Hotspots.

Vid det nyligen avslutade årsmötet så passade Björn/SM2GSR på att marknadsföra DMR och D-STAR. Han demonstrerade via två hotspots uppkopplade med mobiltelefon. Björn kommer att återkomma med en intresseförfrågan om gemensamt inköp samt utbildningstillfällen på FURA för intresserade. Målet är att upptäcka nya möjligheter och öka aktiviteten på våra 70 och 2 mtr band.

2018-11-22 - Idag driftsattes den nya SK2RIU repeatern för 70 cm i Vännäs.

Storno CQF9600Motorola CQF Repeater

En "ny" Motorola repeater ersätter det gamla Comviksystemet som som servat oss väl i 20 år. Nu var det dags för uppdatering och modern logik.

Den nya repeatern använder aktivering med subton enligt SSA rekommendation från 2014. En subton på 107.2 Hz behövs för att öppna repeatern. Det fungerar även med DTMF genom att sända DTMF ton 2. För närvarande går det INTE att öppna med 1750 Hz men funktionen aktiveras nog framöver.

Repeatersändaren sänder även en subton på 107.2 Hz. Har man subtonsquelchen aktiverad så slipper man lyssna på störningar som är vanliga i urban miljö. Mottagaren öppnar då endast när repeatersändaren är igång.

Repeaterns logik SVXlink, är utvecklad av Tobias/SM0SVX och är en mjukvara som kan ändras efter behov och önskemål. En 4G Internetförbindelse kommer att installeras för koppling mot Echolink och andra repeatrar samt möjliggöra ändringar remote i repeaterfunktionerna.

Repeatern är nu i drift för utvärdering på sin ordinarie plats i Vännäs. Det återstår bl.a. finjustering av duplexfilter samt justering av vissa parametrar och nivåer.

Repeaterstationen är en Motorola 9662 skänkt av Olle/SM2DCU. Interface till logiken och trimning är utförd genom Tom/SM2DJK försorg. Peter/SM2BLV har tagit fram logikens hårdvaruinterface (se bild t.v.) som sitter på en Raspberry Pi. Site/stationsansvarig är Rickard/SM2RIX.

Så ta fram manualen till din TRX och leta upp hur du aktiverar subton med 107.2 HZ eller en kort DTMF 2 tonburst vid sändning.

storno SVXlink interfaceRaspberry Pi och Interface för SVXlink

avbrottDet har uppkommit problem med störningar i repeaterkedjan. Därför har länkningen från R5 kopplats från. Däremot är R2 och R1 fortfarande ihopkopplade!

FURA's ansvarig(a) för stationsplatserna är underrättade. Felsökning har påbörjats och man tror sig veta felet MEN tyvärr inte lätt att ändra på studs (info  från SA2BLV).

Repeaterlänkarna ligger nere under helgen för att undvika QRM under helgens radiosamband

hälsar Rickard SM2RIX.

Som ni vet så har våra repeatrar snurrat på under många år utan några större förändringar. Den radio som används är konstruerad på 60-talet! Många drifttimmar blir det!

Det börjar bli dags för en upprustning av flera anledningar. Hårdvaran är gammal och börjar bli trött. Dessutom vill vi följa IARU rekommendationen att frångå 1750 öppning och i stället nyttja subton (CTCSS) för aktivering. Många har inte riktigt klart för sig vad det innebär. Det ger ingen högre kapacitet på våra repeaterkanaler som många tror, men vi kan undvika att öppna andra repeatrar utöver den vi avser. Jag är övertygad om att missförstånden och diskussionerna kommer att fortsätta under lång tid.

Nåja, hur som helst så har jag påbörjat bygget av två nya prototyprepeatrar för utvärdering. Den ena är baserad på Motorola GM340 och den andra på Golden One GY-1907MV som är en billig kines. Blir intressant att mäta och jämföra dessa.

Logiken baseras på Asterisk/app_rpt som ger fantastiska möjligheter.

Jag återkommer med mera info och mätresultat.

Micke..

CTCSS karta 2013 200pxHär är en karta som visar de rekommenderade CTCSS repeatersubtonerna för de olika distrikten.

Kartan är upprättad av Jouni SM0MMO.

Läs även tidigare publicerad artikel om införande av subtoner senast 2014


<== Klicka på kartan för större bild!

tages listaTage SM6GDL har uppdaterat Tages Lista.

Tage har publicerat version nr 12 (2012-04-23) av sin uppskattade och välkända repeaterkarta över Svenska relästationer.
Kartan finns att ladda ned här och på SRS AB hemsida.
Ni som läst QTC nr 1-2012 eller VHF managers Handbook Version 6 från dec 2011 har säkert observerat att IARU region 1 vid mötet i Sun City beslutat att det skall införas subtonshantering för alla repeatrar. Det kommer att innebära en hel del arbete för en del repeaterägare/ansvariga. I samband med detta borde alla dessutom se till att byta ut gamla 25 kHz repeatrar och stationer så att dom hanterar den 12.5 kHz kanalstandard som varit införd sedan många år tillbaka. Dessa åtgärder krävs för att minimera störningar och ge utrymme till fler repeatrar inom tätbefolkade områden. Eller införande av nya tekniker som D-Star.

Här är en sammanfattning av IARU reg 1 senaste tekniska standard för repeatrar på 2 m och 70 cm.

Ett förslag för koordinering av tonerna har tagis fram vid ett möte för repeaterkoordinering SM6/7 – OZ möte i Klippan, Agentastället 2011-12-03. Det framgår enligt nedan:
Förslag för tilldelning av CTCSS toner inom SM (rev. 15)
Distrikt Primär Sekundär1 Sekundär2 Reserv
SM 0  77.0 123.0 67.0 100.0
SM 1 218.1 233.6    
SM 2 107.2 146.2 162.2  186.2
SM 3 127.3 141.3 250.3  
SM 4 74.4 85.4 151.4  
SM 5 82.5 91.5 103.5 136.5
SM 6 114.8 118.8 94.8 131.8
SM 7 79.7 156.7 210.7 225.7
         
Simplex 88.5      
Länkar 71.9 110.9 167.9 179.9
Experiment 173.8 192.8 241.8  

Den logiske ser att man i förslaget försökt göra det lätt genom att i möjligaste mån koppla distriktssiffran till suffixet i tonerna. Mer info om toner finns på http://www.hamwiki.se/wiki/Repeater

Sida 1 av 5

Go to top